– Jag är glad och stolt å mina och mina medförfattares vägnar, säger docent Karl Ekbom, huvudförfattare till artikeln »Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas«.
Artikeln är den mest lästa på Läkartidningens webbplats under året, men det kände inte Karl Ekbom till.
– Det var trevligt. När man skriver vetenskapligt vet man inte hur det tas emot, så det är glädjande att få en reaktion av det slaget. Många har uppmärksammat vår artikel, både i form av kommentarer i positiv mening men också av kolleger som har patienter med problem.
Restless legs är en förhållandevis vanlig sjukdom och kännetecknas av krypningar i benen som kommer när benen är i vila. Cirka 10–15 procent av befolkningen lider av restless legs, och knappt 3 procent har svårare besvär som behöver behandlas. Trots att sjukdomen är så pass vanlig och att behandling finns att få är den okänd hos många och ofta underbehandlad. Karl Ekbom är därför glad över uppmärksamheten som artikeln fått.
– Det känns viktigt eftersom kunskapen om denna sjukdom inte är så stor. Jag är tacksam för intresset och att få sprida det här budskapet.
Samarbetet med medförfattarna har varit nödvändigt och fungerat bra.
– Ämnet spänner över så många områden så vi har alla bidragit med olika expertkunskap.
Karl Ekboms intresse för restless legs har varit långvarigt. Den första artikel som han skrev var för Läkartidningen och handlade om restless legs hos gravida kvinnor. Karl Ekboms far skrev 1945 sin avhandling om restless legs, och det var där han fick sitt intresse för sjukdomen.
Idén med tävlingen »Årets bästa artikel« anser han vara ett »utmärkt initiativ« som ligger i linje med tidningens roll som fortbildare.
– Om man ska skriva en stor översikt är Läkartidningen ett naturligt val.
Medförfattare till artikeln är Lena Leissner, Jan-Edvin Olsson och Håkan Widner.