SKL har under hösten visat en motvilja mot uppgörelser i form av lokala kollektivavtal och avsteg från Arbetstidslagen. När Läkarförbundet i början av november gjorde en begäran till SKL att uppmana till kollektivavtalslösningar avvisades detta från centralorganisationen med att det inte fanns något behov. Åke Hillman, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, känner inte till de lokala avstegsavtal som är på gång kring fyra kliniker i Västerbotten. Han blir förvånad när han hör talas om möjliga avsteg från lagen även i Stockholm. Men han ställer sig positiv till avstegsavtal.
– Vi har hela tiden sagt att man ska lösa arbetstidsfrågan lokalt om det behövs. Kan man hantera den genom en bra uppgörelse lokalt så är det bara bra, säger Hillman.
– Huvudsaken är att man implementerar skyddslagstiftningen, fortsätter han.
Att flera landsting, till exempel Dalarna, uppger att de känner sig styrda av SKL och måste vara lojala mot organisationens linje är ingenting som Åke Hillman vill kännas vid.
– Det är inte onaturligt att man ibland känner sig styrd. Men vi styr inte processen, de lokala företrädarna håller i frågan. Där ute vill man hantera skyddslagstiftningen själva. Vi vill inte teckna något centralt avtal, säger Hillman.
Han säger att han inte kan bedöma om det första avstegsavtalet blir prejudicerande. SKL har enligt honom inte blivit »tillfrågade i förväg« om innehållet i avtalen i Västerbotten. Inte heller om Stockholm.
Kommer ni att underlätta för processerna i till exempel Stockholm?
– Vi är inte inblandade i frågan, vi får se, säger Hillman.
Hans kollega Markus Gustafsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, säger att det är möjligt att ett första avtal blir juridiskt vägledande.
– Ibland blir det så att det första avtalet blir prejudicerande, ibland inte. Det är svårt att svara på. Men det blir naturligt för andra landsting att ta kontakt med Västerbotten och ta till sig deras kunskap när man själv ska lösa arbetstidsproblemen, säger Gustafsson.