Så många som 2000 medlemmar, som vardera betalar medlemsavgift på 500 kronor, behövs för att få ihop till de 1 miljon kronor som krävs för att täcka de rättsliga kostnaderna.
– Föreningen försöker nå flera läkarföreningar, i första hand medlemmarna i Samfundet äldre läkare där vi ska gå ut med upprop i medlemsbladet, säger Erik Elmstedt för föreningen.
En advokatbyrå har bedömt att det finns »goda juridiska möjligheter« för en process. Det lär dock bli en lång sådan. Förra året drog Grupptalan mot Skandia tillbaka sin stämningsansökan när Skandia Liv gått till skiljedomstol för att kräva tillbaka pengar från moderbolaget. Dom väntas i vår – då har grupptalan pågått i två år. Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå, förklarar också att domen kanske inte blir offentlig om parterna kommit överens om det.