Att det först har varit trögt att införa akutsjukvård som specialitet visar specialitetens internationella historia. Antalet länder med akutsjukvård som egen specialitet har ökat exponentiellt. Först ut var England och USA på 1960-talet. Innan dess fanns ingen integrerad organisation för hur akutsjukvård skulle förmedlas. Men nu finns specialiteten i 46 länder.
– Och det började med eldsjälar på alla ställen, sa Pia Malmquist, överläkare på akutkliniken på Södersjukhuset i Stockholm och en av de svenska eldsjälarna.
Nu talar till och med WHO för akutsjukvård som särskilt arbetssätt. Enligt en artikel i WHOs bulletin i år har en fungerande akutsjukvård goda effekter på folkhälsan ur många aspekter, se Anderson et al, Oct 2006, 84 (10) på http://www.who.int.

Motståndet har sett olika ut. I Grekland var det anestesiologerna som stod för motståndet, i Australien var det pediatrikerna och i Spanien specialisterna i allmänmedicin. I Turkiet däremot tilläts inga spänningar, något som hade med de många jordbävningsoffren att göra. Och i Sverige ligger spänningen mellan »eldsjälarna« och Svensk internmedicinsk förening, berättade Gunnar Öhlén, kassör i Svensk förening för akutsjukvård.
– Det är ledningsproblem, menade flera på seminariet.
Men mycket tyder på att framtiden välkomnar akutsjukvården, som sedan juli i år är tilläggsspecialitet i Sverige. Målbeskrivning tas nu fram på basis av den europeiska målbeskrivningen.

Utbildning av akutläkare pågår redan i Helsingborg, Linköping, Solna, Varberg och Lund. Planer finns också i Uppsala, Malmö och på Sahlgrenska i Göteborg. Och i Danmark är man nyfiken på erfarenheterna i Lund, berättade någon.
I Lund har man haft akutläkartjänster sedan 2004. Karin Hedner, Socialstyrelsen i Malmö, har följt verksamheten på akuten i Lund och sett »en kolossal utveckling«.
– Det har varit ett lyft både för kvaliteten och patientsäkerheten, sa hon.
Enligt Bo Erwander, internmedicinare och chef för akutkliniken i Lund, går det inte att förbättra akutsjukvården på basis av det gamla systemet med »nedtvingade kirurger och ortopeder«. Men han påpekade också att om man som i Lund inför akutläkare »blir det lite sämre innan det blir bättre«.
– Och nu är vi på väg in i det bättre. Det märks genom att väntetiderna minskat, vi-känslan ökat och de svårt sjuka får säkrare och stabilare vård, exemplifierade han.
– Men det krävs samarbete och räkna inte med enighet.
Poul Kongstad, chefläkare för ambulanssjukvården i Region Skåne, slog ett slag för en framtida roll för akutläkarna i den prehospitala vården, när allt fler vårdbeslut tas på ett tidigare stadium och man inte längre kör till närmaste sjukhus.

För Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet och själv internmedicinare, är akutsjukvården en »hjärtefråga«.
– Jag är övertygad om att det blir en basspecialitet så småningom, sa hon.


Akutsjukvården har ett annat fokus än många andra specialiteter, berättade Pia Malmquist, en av akutsjukvårdens »eldsjälar«. Foto: Lena Garnold