De motsättningar och samarbetssvårigheter som har funnits mellan Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordförande Marie Wedin kulminerade i en konkret konflikt i våras, då Eva Nilsson Bågenholm ändrade i Marie Wedins signerade ledartext i LT nr 14/2006, vilket Läkartidningen berättade om i 15–16. Motsättningarna dem emellan beskrevs i nr 17.
Därefter beslöt Läkarförbundets centralstyrelse, CS, att under hösten diskutera bland annat vem som har sista ordet vad gäller innehållet i ledartexterna, se LT nr 18.
Har ni kommit fram till vilka rutiner som ska gälla för texterna och om de ska vara signerade eller inte?
– Vi diskuterade det igår kväll (onsdag 6 dec) och beslutade att i fortsättningen ha signerade ledare i första hand skrivna av CS-ledamöter, i andra hand av handläggare på kansliet, och att ordföranden har ansvar för ledarna, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Vad betyder det?
– Om någon CS-ledamot inte är överens med ordföranden, då blir det ingen ledare.
Förbehåller du dig rätten att ändra i de andras texter?
– Nej, då får jag hitta ett annat ämne.
Var ni eniga om detta?
– Ja.
Före sommaren hade ni också planer på att under hösten ta hjälp av en konsult för att förbättra samarbetet i CS (se LT nr 23). Hur har det gått?
– På CS internat i september hade vi en konsult som arbetar med ledarskap i facklig verksamhet. Det var planerat sedan februari, innan den här diskussionen dök upp. Sedan har vi haft diskussioner på informella CS-möten och vi kommer inte att kalla in någon konsult nu. Vi ser inte att vi har problem som vi behöver hjälp med.
Betyder det att ni har ett bra samarbete nu då, du och Marie Wedin?
– Ja, vi tycker det fungerar relativt väl.
Marie Wedin är nöjd med beslutet om ledartexterna.
– Ja. Det sätter fokus på att den som undertecknar ledaren kan stå för innehållet. Om ordföranden bedömer att ledaren inte är i linje med förbundets politik, då har man möjlighet att avgöra frågan i CS och om man av praktiska skäl inte hinner det kan man dra tillbaka ledaren och det innebär heller inte att man är förhindrad att publicera den någon annanstans, säger hon.
Har ni ett bättre samarbete nu, du och Eva Nilsson Bågenholm?
– Jag vidhåller att samarbetet inte är problemet, utan vår syn i sakfrågor.