Så kan man sammanfatta svaren i den lilla rundfrågning som Läkartidningen gjorde bland läkare på riksstämman.
Två skribenter i detta nummer tar upp klimatfrågan, se sidorna 4001 och 4018. De anser båda att svenska läkare bör engagera sig.
Bland annat sägs att »läkare har en central roll i klimatfrågan« och »läkarkåren varit märkligt tystlåten«. Det framgår också att det brittiska läkarförbundet, British Medical Association, har bildat ett »koldioxidråd« för att påverka.

Hotande klimatförändringar och global uppvärmning har lyfts fram i medierna under hösten. En av anledningarna är den brittiska så kallade Stern-rapporten som beskriver klimatförändringarna som ett allvarligt globalt hot som kräver omedelbara globala åtgärder.
Enligt rapporten kommer klimatförändringarna att påverka livsbetingelserna för människan på jorden – tillgången till vatten, mat, hälsa och miljö.

Om 50 år kommer dödligheten att ha ökat på grund av undernäring och hetta. Vektorburna sjukdomar som malaria och dengue-feber har spridit sig och omkring 200 miljoner människor beräknas vara på flykt undan höjda vattennivåer, översvämningar och intensiv torka. De värsta effekterna kan dock undvikas om åtgärder vidtas nu, enligt rapporten.

• Bör svenska läkare och Sveriges läkarförbund engagera sig i klimatfrågan?
• Om ja, hur då?


Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet:
– Ja, vad gäller läkare. Nej vad gäller Läkarförbundet. Det är bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan men det är inte en fråga för Läkarförbundet. Vi har så mycket uppgifter så jag tycker inte vi ska jobba med klimatfrågan. Men det finns en intresseförening för läkare som är intresserade av miljöfrågor. (Föreningen Läkare för miljöns http://www.dnsy.se/lfm ) Foto: Lena GarnoldGunilla Hellquist, allmänläkare, Göteborg:
– Spontant ja, men jag har egentligen inte funderat på det.
– Vi behöver skaffa oss kunskap om hur vår livsstil påverkar klimatet och hur klimatet påverkar vår hälsa och se att det är ett av läkarnas ansvarsområden. Foto: Lena GarnoldRebecka Godtman, läkarstuderande, Linköping:
– Ja, varför inte. Det är viktigt för alla grupper i samhället att engagera sig i frågan.
– Bra fråga. Det har jag inte tänkt på, men genom att engagera sig i debatten kanske. Foto: Lena Garnold– Nej, jag tycker nog inte att Läkarförbundet ska göra det, men de som brinner för frågan ska självklart driva den. Foto: Lena GarnoldMargareta Troein, specialist i allmänmedicin och universitetslektor, Lund/Malmö:
– Ja. Läkare engagerar sig i olika frågor som rör vår överlevnad så om det är ett hot mot vår existens så är det självklart att vi ska engagera oss. Jag är övertygad om att det är ett hot, men det är inte säkert att förbundet ska engagera sig. Vi kan göra något själva.
– Det kan jag inte svara på. Foto: Lena GarnoldJann Storsaeter, barnläkare, Stockholm:
– Ja. Det finns vissa specifika medicinska aspekter och ett antal artiklar publicerade som rör prevention av infektionssjukdomar, till exempel myggburna infektionssjukdomar som sprider sig på grund av global uppvärmning.
– Ett sätt är självklart att använda modern teknik och reducera onödigt resande till exempel till kongresser. Läkare tar alla internationella resor för givna. Jag ser också en stor aktivitet från läkare i den här frågan i internationella tidskrifter. Foto: Lena GarnoldNiklas Karlsson, ögonläkare, Örebro:
– Ja, varför inte. Det är viktigt för alla grupper i samhället att engagera sig i frågan.
– Bra fråga. Det har jag inte tänkt på, men genom att engagera sig i debatten kanske. Foto: Lena Garnold