Omkring 500 personer lyssnade när Monika, som behöll efternamnet för sig själv, framförde ett klassiskt stycke tillsammans med en av symposiets talare. Att hon kunde det har att göra bland annat med de nya, men mycket dyra, läkemedel med snabb effekt på symtom och med ledbevarande effekt som kommit de senaste 15 åren.
Engelska Kennedy-institutet ligger bakom många av framstegen, sa moderatorn Lars Klareskog. Där har funnits pengar för att samla forskare från bas till tillämpning.

För reumatiker kommer behovet av slutenvård och rena rehabiliteringsplatser att minska, men kostnaderna för läkemedel är långt större nu. Och ju större kostnader, desto viktigare med prioriteringar. Så även inom ortopedin.
– Och där har vi problem inom ortopedin med vårdgarantin, sa Olle Nilsson, Svensk ortopedisk förening.
Ibland allokeras för mycket resurser till den planerade verksamheten, så att man inte hinner ta hand om de svårast sjuka först, menade han.
Strax innan hade Anna-Karin Olsson, Uppsala, fått ta emot Läkaresällskapets pris på 100000 kronor till yngre forskare 2006.

Vid Institutionen för genetik och patologi i Uppsala forskar hon kring histidinrikt glykoprotein, HRGP, en typ av plasmaproteiner, och HRGP:s funktion som hämmare av blodkärlsnybildning, något som är relaterat till cancer.
– Vi har visat att HRGP hämmar tumörtillväxt hos möss, sa Anna-Karin Olsson.
– Här har vi ett exempel på bra medicinsk forskning som så småningom kan leda till stora framsteg, sa Olle Stendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningskommitté.
Han meddelade också att följande fem läkare får Marianne och Marcus Wallenbergs tjänster för klinisk patientnära forskning, troligen sammanlagt 15 miljoner kronor under tre år: Helena Brisby, Göteborg, Jan Holgersson, Stockholm, Kristian Riesbeck, Lund, Artur Schmidtchen, Lund, och Anders Tingström, Lund.


Anna-Karin Olssons projektansökan var den bästa under 2006, ansåg Läkaresällskapet. Vid allmänna mötet fick hon motta sällskapets pris till yngre forskare på 100 000 kronor. Foto: Lena Garnold