– Vi har stor anledning att se med oro på svensk forskning i framtiden. Vi är väldigt beroende av att nu rekrytera till forskningen, sade Jan Lundberg, forskningschef för Astra-Zeneca, som deltog i en debatt arrangerad av Läkarförbundet under onsdagen.
Ett sätt är att skapa starka forskningsområden, menade Olle Stendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.
– Det är lätt att forskning som redan fungerar får pengar, bättre är att satsa på helt nya forskningsmiljöer, framhöll Anders Ekbom från Läkarförbundet.
Debattörerna var eniga om att forskningen varit dålig på att marknadsföra och locka till sig yngre läkare. Föredömen är viktiga liksom att ge uppmärksamhet och värde till unga som börjar forska.

Även om många unga tappar forskningsintresset efter disputationen ser Olle Stendahl ändå många kompetenta forskare i landet.
– När det gäller till exempel Wallenbergstiftelsen och Hjärt-Lungfonden sökte man nyligen folk till fem–sex halvtidstjänster. Det var extremt hög kompetens bland 50 av de 200 personer som sökte. Men det gäller att hålla dem intresserade, sa han.
De kan alltid gå till läkemedelsindustrin om de inte får jobb, påpekade Jan Lundberg och drog till sig skratt från publiken.
Men Anders Ekbom tycker att så få tjänster ger ett dåligt utfall.
– 200 sökande till fyra–fem tjänster, det är ganska tufft. 97 procent gick bort direkt. Jag rekommenderar nästan en trisslott i stället.

Väljer industrin bort Sverige som forskningsland? Nej, svarade Astra-Zeneca, men det finns en risk om det politiska klimatet inte är rätt.
– Det måste finnas ambitioner på en politisk nivå. Det är viktigt att Sverige satsar på nyckelområden, sa Jan Lundberg.
Kanada är, enligt honom, ett land som ser en direkt koppling mellan välfärd och goda forskningsmiljöer. Stora skatteavdrag utlovas till Astra om de investerar i nya forskningsstationer för att dra till sig forskare.

De tre engagerade diskuterade lokala framgångar som Jönköping, där man satsat stora pengar på klinisk forskning för att locka till sig forskare. Men på universitetssjukhusen, där det borde finnas fler goda exempel, är det på många håll svårare.
Vad krävs? undrade moderatorn Hans Hjelmqvist från Läkarförbundet.
– Ett exempel är reumatologen i Göteborg där det finns en stark ledning. Preklinisk och klinisk forskning knyts ihop och man jobbar mot samma mål, sa Stendahl.
Man får inte heller vara »fast i fyrkantiga organisationer med anställningsstopp«, sa Ekbom och fortsatte:
– Sjukvårdsorganisationen måste vara mer anpasslig till forskningen. Den kliniska läkaren måste också kunna driva två karriärer samtidigt.


Från vänster Anders Ekbom, Läkarförbundet, Olle Stendahl, Läkaresällskapet och Jan Lundberg, Astra- Zeneca.