I förra veckan kom de första signalerna om att SKL öppnar för avstegsavtal efter att nyheten spridits om framskridna lokala förhandlingar i Västerbottens läns landsting. Dessutom kom nyligen landstinget i Stockholm överens med den lokala läkarföreningen om att godkänna avsteg från lagen, se Läkartidningen nr 48/2006. Men frågan är fortfarande stängd i många landsting och därmed ett högaktuellt ämne, vilket syntes på de fullsatta bänkarna vid Stora scenen där Dagens Medicin höll en debatt i ämnet.
– SKL har betett sig strutsaktigt och sagt att andra får lösa de problem som uppstår. Läkarförbundet har försökt att diskutera med dem för att få dem att förstå att det även centralt går att uppmana till en lösning. Vi måste anpassa lagen till de lokala verksamheterna så vi inte behöver stänga en rad små sjukhus, sa Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande.

Lars Dahlberg (s), vice ordförande i förhandlingsdelegationen för SKL, menade att det behövs en »flexibel hållning« i frågan. När frågan om avsteg återkom en andra gång höll han med sin motståndare.
– Landstingsdirektörerna har tidigare bedömt att den nya lagen ska kunna införas utan att göra lokala avsteg. Men det går inte att genomföra alla förändringar utan avsteg, sa han och fortsatte:
– Det kommer att behövas avstegsavtal i slutändan. Den som inte har den uppfattningen har problem med verklighetsuppfattningen.
Men han tyckte att diskussionen enbart handlade om att undvika regelverket och att avsteg är den enda utvägen. I 90 procent av alla verksamheter kan Arbetstidslagen införas utan avsteg, enligt hans mening. Lars Dahlberg trodde inte att de politiska majoritetsskiften som skett i flera landsting kommer att påverka förhandlingar kring arbetstidsfrågan.
– Inte i grunden, men det kanske finns några dörrar på glänt nu, sa han.