Läkarförbundet har verkat för uppmjukningen vad gäller inbjudningarna och förra veckan beslutade förbundets centralstyrelse, CS, att ställa sig bakom de ändringar som Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat om.
– Vi är i stort sett positiva och vi har beslutat att förhandla fram en hängöverenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Den nya överenskommelsen ska gälla från den 1 april 2007.
Avtalet med industrin blev mer restriktivt på en rad punkter den 1 januari 2005. Bland annat fick inbjudningar från industrin inte längre skickas direkt till läkarna. De skulle i stället gå via sjukvårdshuvudmannen, i praktiken till verksamhetschefen. Detta har många läkare varit kritiska till, eftersom de inte alltid då har fått kännedom om inbjudningarna.

Nu mjukas detta upp. Inbjudningarna ska även i fortsättningen skickas till arbetsgivaren, men samtidigt får kopia skickas till enskilda läkare. Detta gäller inbjudningar till fortbildning och internationella kongresser, men inte inbjudningar till produktinformation.
Förbudet mot att industrin bjuder på sociala aktiviteter lättas också upp. »I samband med måltider eller mottagningar får dock en enklare social aktivitet, såsom musikunderhållning, anordnas så länge denna är sekundär till såväl sammankomsten som till måltiden eller mottagningen« står det i ett nytt tillägg.
Helt nytt är att all sponsring, till exempel av specialitetsföreningar, kommer att redovisas öppet i Läkemedelsindustriföreningens särskilda samarbetsdatabas som ligger på http://www.lif.se.
– Jag tror det är bra för oss, och det är omöjligt att säga nej, för då undrar man om vi har något att dölja, kommenterar Eva Nilsson Bågenholm.

Nytt är också ett avsnitt om deltagande i kliniska prövningar och icke-interventionsstudier samt ett om deltagande i marknadsundersökningar och vad som skiljer dessa från konsultationer.
CS var inte positivt till alla ändringar i avtalet. En ny passus kallar Eva Nilsson Bågenholm »lite fånig«. Den gäller platsen för terapiinriktad utbildning eller vetenskaplig sammankomst: »Sammankomst får inte äga rum på orter som uppfattas som luxuösa eller kan förknippas med fritidsevenemang, till exempel vintersportorter, hotell vid golfbanor eller orter där större sportevenemang pågår samtidigt.«Åre – ingen bra plats för terapiinriktad utbildning eller vetenskaplig sammankomst.