– Barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkningar i närtid. Ökningen av barn och ungdomars psykiska ohälsa är alarmerande. Regeringen prioriterar därför åtgärder inom tre specifika områden. Det gäller en utökad vårdgaranti för barn och unga, inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa och en satsning på baspersonalens kompetens.
Det säger socialminister Göran Hägglund apropå förslaget från Nationell psykiatrisamordning som presenterades för regeringen den 27 november, se LT nr 48/2006.
Åtgärderna ska finansieras inom ramen för de statsbidrag till psykiatrin som redan är beslutade, 500 miljoner per år 2007 och 2008 samt 250 miljoner kronor för 2009.
Hur regeringen ställer sig till psykiatrisamordningens övriga förslag, bland annat 1,7 miljarder årligen till psykiatrin, är ännu oklart. Förslaget ska först ut på remiss. En proposition väntas hösten 2007, enligt Hägglunds pressekreterare Sara Malmgren.

Vad gäller regeringens tre nämnda åtgärder ska den nationella vårdgarantin utökas under 2007 så att barn och ungdomar garanteras utredning inom 30 dagar samt behandling efter ytterligare 30 dagar, jämfört med dagens 90 dagar.
Det nationella kunskapscentret ska ligga under Socialstyrelsen och finansieras av Socialstyrelsen. Centret ska samla och föra ut kunskap för att identifiera, förebygga, ge tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar att utveckla psykiska problem.

Kompetenssatsningen skulle kunna beröra kommunal omsorgspersonal och mentalskötare som jobbar med personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder. Hägglund beskriver den som en motsvarighet till den så kallade Kompetensstegen inom äldrevården.