SKL vill »gemensamt diskutera kvarstående frågor« med de fackliga organisationerna på landstingssidan, meddelade SKL i fredags eftermiddag.
– Vi kommer bland annat att diskutera frågan om dygnsvila och beredskap, sa Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.
Han ville dock inte säga något om eventuella förslag.
Men enligt lokalföreningarna i Västerbotten och Stockholm, de två landsting som kommit längst med att diskutera lokala avvikelseavtal om dygnsvilan, har processen där just nu bromsats upp av arbetsgivaren, som hänvisar till att man vill invänta centrala förhandlingar.
I måndags, men efter denna tidnings pressläggning, träffades bland andra Läkarförbundet och SKL, på SKLs initiativ.
På den primärkommunala sidan diskuterar SKL ett centralt ramavtal för lokala avvikelseavtal om dygnsvila och beredskap. Inför mötet i måndags låg det därför nära till hands att tro att SKL vill ha en central lösning även för landstingssidan och läkarkåren.
– Det är vi inte intresserade av. Vi kan inte sitta i Stockholm och förhandla om hur det ska se ut i Gällivare, sa Eva Nilsson Bågenholm förra veckan.
Arbetstidsfrågan kommer sannolikt inte att hinna lösas före årsskiftet. Och om inte så ska ordförande i Läkarförbundets alla lokalföreningar träffas i Stockholm 17 januari.
Nästa nummer av Läkartidningen kommer i januari. Läs senaste nytt i arbetstidsfrågan här på http://lakartidningen.se i spalten NYHETER/AKTUELLT