Det blev aldrig något centralt avtal om arbetstider mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting före årsslutet. Men det privata vårdföretaget Capio Diagnostik hann teckna ett lokalt kollektivavtal med röntgenläkarna vid S:t Görans sjukhus. Överenskommelsen, som rör tio röntgenläkare, innebär att de går ned till 39 timmars ordinarie arbetsvecka för att kompensera för störd dygnsvila.
–På så sätt löser verksamheten lagkravet på lämpligt skydd vid störd dygnsvila, säger Olle Stigwall, röntgenläkare och facklig representant vid Capio Diagnostik.
Det lokala jouravtal som reglerar ersättningen sades aldrig upp av arbetsgivaren, som på många andra arbetsplatser i Stockholm. Om en läkare blir störd får denne samma ersättning som tidigare. Men det nya jourschemat för röntgen innebär helt nya avlösarsystem – som fordrar två nya röntgenläkare.
–I vår kommer de nya radiologerna att påbörja sina tjänster, säger Stigwall.
Det nya avstegsavtalet innebär även att avstämningsperioden för den totala arbetstiden, som inte får överstiga 48 timmar per vecka, förlängs till sex månader – och inte fyra månader som i lagen.