Sjukvårdens verksamheter försöker hitta egna utvägar för att klara Arbetstidslagen. På narkoskliniken på Kiruna sjukhus finns inga nya scheman efter årsskiftet; däremot finns en speciallösning, enligt narkosläkaren John Mälstam. Han är ensam jourläkare på varje veckoarbetspass, för övrig tid finns ytterligare två narkosläkare.
– När vi arbetar jämställs vi med chefsnivå. Man kan säga att det är ett pragmatiskt sätt att lösa ett problem. Ingen kan ställas till svars på det här sättet, säger Mälstam.
Enligt den lokala överenskommelsen ska narkosläkare som är medicinskt ledningsansvariga likställas med chefer. Arbetstidslagen uppger i 2 § att chefer (i sjukvården översätts detta med nivån landstingsdirektör ned till verksamhetschef, enligt ansvariga i Norrbotten) är undantagna från lagen.
– Vi såg lösningen som en »akutåtgärd« till dess att andra lösningar finns, menar Margareta Dahlén, verksamhetschef för akutsjukvården på sjukhuset.
Men varken läkarföreningen eller landstingets förhandlingschef Anette Sundström känner till överenskommelsen.
– Jag känner inte till den och vill inte kommentera den, säger Sundström.
Under hösten har förslaget varit en fråga på divisionsledningsmöten där flera ansvariga chefer deltagit, bland annat divisionschef Hans Rönnquist. Men nu backar han angående förslaget.
– Det är inte en acceptabel lösning och vi får inte undanta dessa personer från lagen. Överenskommelsen gäller inte, den är inte formaliserad och avstämd med landstingsledningen, säger Rönnquist.
Att lagen inte omfattar verksamhetschefer är ingenting som Jan Svensson, förhandlare för Sveriges Kommuner och Landsting, tycker är märkligt. Även om cheferna arbetar på små kliniker och har mycket egen jour.
– Så här är lagen konstruerad. Detta är sedan en sak man får pröva från fall till fall. Det kan alltid bli en tolkning för att se om någon ska omfattas av lagen eller ej.