– Vi ska bygga upp verksamheten med levande anhöriga donatorer, säger Henrik Ekberg, transplantationskirurg och professor vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Henrik Ekberg var inbjuden som gästprofessor vid det kinesiska universitetet för ett par månader sedan och är även styrelsemedlem i världsorganisationen The Transplantation Society, TTS. Med hjälp av den kinesiske kollegan Zhongquan Qi, som är på plats i Xiamen, har det lokala arbetet påbörjats.
En stor tillbyggnad har gjorts på sjukhuset där ett institut för transplantation ska etableras inom den närmaste tiden.
– Institutet kommer att ha egen personalbesättning av läkare och intensivvårdspersonal. Övriga avdelningar på sjukhuset som tidigare arbetat med transplantationskirurgi har nu antagit programmet för levande donation. Alla får också utbildning, och vi arbetar med riktlinjer för varje del av verksamheten, säger Zhongquan Qi, som tillbringat 13 år i Malmö, först som forskarstuderande och sedan som post-doc hos Henrik Ekberg. Nu är han professor och vice-dekanus vid Xiamen University.

I april nästa år räknar Zhongquan Qi med att programmet kan starta. Runt 20 transplantationer tror han det kan bli första året.
– Efter fem år tror jag att vi har nått upp till mer än 100 per år.
Programmet behöver dock mer ekonomiskt stöd. Större delen av kostnaderna betalas av Xiamens universitet, sjukhuset och regeringen, men resterande tillskott hoppas han få från internationella organisationer.
– De flesta kineser har inte råd att betala sina sjukvårdskostnader själva. Därför behövs ekonomiskt bistånd till en början, säger Zhongquan Qi. Även om dialys är dyrare så kostar läkemedlen en hel del.

Det svåraste hindret är enligt honom attityderna från människor. Befolkningen vet oerhört lite om vad levande donation innebär, och det finns uppfattningar om att hälsan försämras efter att ett organ donerats.
– Att stödja utvecklingen av levande organdonation i Kina är det första steget bort från den hittillsvarande verksamheten med avrättade fångar som »donatorer«. Här har vi fullt stöd inte bara av TTS utan även Världshälsoorganisationen, WHO. De kinesiska kollegerna och myndigheterna i Xiamen är helt inne på samma linje. Det fick jag bekräftat när jag var där nu i november, säger Henrik Ekberg.
Hittills har mer än 95 procent av alla transplanterade njurar kommit från avrättade fångar.
– Enligt kinesiska läkare görs 8000 njurtransplantationer per år i landet, säger Ekberg.
Nästa steg blir att på sikt bygga upp donation från avlidna, en praxis som finns i resten av världen. Men först måste Kina få en lag som definierar hjärndöd, och dessutom regler för samtycke från den avlidna och de anhöriga, säger Henrik Ekberg.

Sådana lagar förbereds nu. Han ser också att det finns stora brister inom intensivvården som är en grundförutsättning för att få arbetet att fungera.
– Det ska finnas intensivvård för patienter med hjärnblödning och skalltrauma, men också läkare och personal med utbildning och vana vid organdonation. Först ska man identifiera en avliden som en möjlig donator, sedan tala med anhöriga, utföra undersökningar och slutligen göra ingreppet för att tillvarata organen. Här håller Sverige hög klass och har mycket att lära ut till Kina, säger Ekberg.
– Jag tycker att vi måste hjälpa Kina för att ha en chans att få bort transplantationer med organ från avrättade fångar i Kina. n