Det visar en intervjuundersökning av föräldrars attityder till barns kost och hälsa som gjordes i november 2006. Bakom undersökningen står Tandläkarförbundet, som utformat enkäten, samt Läkarförbundet och Vårdförbundet.
1000 föräldrar i åldern 18–55 år med hemmavarande barn i åldern 4–15 år intervjuades.
Här är några av resultaten:
85 procent av föräldrarna anser att kosten har stor eller mycket stor betydelse för barnens hälsa. De flesta föräldrar tror att fel kost kan leda till övervikt och diabetes. Lågutbildade och lågavlönade föräldrar är dock inte lika oroade.
Information från Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och barnavårdscentralen är den information som har störst påverkan på föräldrarnas val av mat och dryck. Mindre effekt har information från förskolan, skolan och medierna och minst effekt har föräldrar och vänner.
80 procent av föräldrarna är nöjda med maten i förskola och skola. Men 35 procent av föräldrarna till 11–15-åringar är missnöjda. De försöker dock inte i någon större utsträckning påverka skolmaten.
Drygt 40 procent av föräldrarna tycker inte att de kan påverka sina barns kostvanor så som de önskar. Högutbildade tycker detta i något större utsträckning.
Mer än hälften av 11–15-åringarna får använda sina fickpengar som de vill, det vill säga på godis med mera. Omkring 30 procent har restriktioner vad gäller att använda pengarna på godis.
85 procent av föräldrarna anser att barn idag konsumerar mer godis, läsk och sötsaker än vad de själva gjorde som barn. Orsakerna till detta tror föräldrarna är förändrad livsstil, marknadsföring och reklam samt föräldrars tidsbrist. Av dem som ser en ökning är nästan lika många oroade över den ökade konsumtionen.
Närmare 90 procent av föräldrarna anser att kost och motion är lika viktiga faktorer för deras barns hälsa såväl nu som i framtiden.
Föräldrarna vill ha mer information om näringslära och hälsosam mat, förbud mot läsk och godis i skolan, obligatorisk daglig fysisk aktivitet i skolan samt ökad reglering av reklam för onyttig mat riktad till barn.
De vill ha bort försäljning av läsk och godis i kassalinjen i matvarubutiken, men en speciell skatt för godis och läsk vill de flesta inte ha.

Hela enkäten ska presenteras på konferensen i Stockholm den 23 januari. Läs även förbundens debattartikel i DN den 12 december 2006, http://www.dn.se.
Läs mer om barnfetma på sidorna 108 och 138 i detta nummer. n