Avtalet i Stockholm med Maria Beroendecentrum AB reglerar kompensation för störningar som bryter dygnsvilan under beredskap.
Avtalet, som inte är formellt klart, berör omkring tio läkare och innebär att ersättningen för jour och beredskap är orörd och att arbetsgivaren står för kompensationsledighet för störningarna.
Störningar under veckodagarna kompenseras minut för minut vid slutet av följande arbetsdag. Under veckodagarna är störningarna inte så frekventa. Störningar under helger kompenseras med ledig fredagseftermiddag i följande vecka, oavsett antal störningar och oavsett om beredskapen omfattat hela eller delar av helgen. Störningarna är vanligen inte så omfattande, enligt läkarföreningen.
Detta är det andra avstegsavtalet i Stockholm. Det första gällde Capio Diagnostik, se LT nr 1–2.
– Ytterligare avtal är på gång. De privata ligger lite före men det är bara en tempofråga, säger Thomas Flodin, läkarföreningens ordförande.
I Värmland har läkarföreningen kommit överens med Carema Närvård AB om ett tillfälligt avstegsavtal som ska gälla i två månader. Avtalet berör trettiotalet läkare inom närsjukvården i Kristinehamn och Säffle. Den korta avtalstiden orsakas av att man ska utvärdera behovet av öppen jourmottagning nattetid på grund av låg nyttjandegrad, enligt Elisabet Rimeika, ordförande i Värmlands läkarförening.
Även i Skåne diskuteras avtal med Carema Närvård, som driver sjukvården på Österlen.

Öppnare attityd i landstingen

I många landsting står man fortfarande och stampar i arbetstidsfrågan. Men på andra håll märks i januari en annan attityd från arbetsgivarna. – Absolut, i sju landsting sitter läkarföreningarna i någon form av samtal med arbetsgivaren, säger Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening, efter ett möte i förra veckan där landets lokalföreningar träffades. I Västra Götaland har läkarföreningarna fått förslag på att diskutera ett regionövergripande avtal. I Skåne märks skillnad, efter möte med arbetsgivaren i förra veckan. – Det är en klart ändrad inställning i Region Skåne, säger Joakim Planck, Östra Skånes läkarförening. Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam: – Vi tror att det finns situationer i vår verksamhet där det kan vara hälsosamt med en kollektivavtalslösning.