– De centrala förhandlingarna bröt samman och därför går vi i landstingen vidare med frågan. Det handlar framför allt om att diskutera lokala anpassningar på de kliniker som har behov av det. Det kan handla om bakjourer inom snäva specialiteter vid mindre sjukhus, säger Gunnar Blomqvist, talesman för landstingens personaldirektörer samt personaldirektör i Värmlands läns landsting.

Läkarförbundets Conny Gustafsson fick kännedom om vändningen efter mötet den 8 januari med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Vi fick veta av SKL att det nu är accepterat att landstingen tar kontakt med läkarföreningarna för att diskutera avstegsavtal, säger Gustafsson och fortsätter:
– Vi är positiva, men vi är också luttrade efter vad som hänt tidigare. Vi tror ändå att detta ger en mer öppen diskussion om avstegsavtal i landstingen, hittills har vissa smugit med förhandlingar.

Jan Svensson , förhandlare för SKL, bekräftar att landstingen, som »helt och hållet förfogar över arbetstidsfrågan«, har sagt att de vill ta kontakt med läkarföreningarna. Men Staffan Löwenborg, SKLs förhandlingschef, hävdar att det hela tiden varit »klartecken« för avstegsavtal.
– Om landstingen gör bedömningen att det behövs lokala avtal så är det så, säger Löwenborg.
SKL kommer inte att gå ut med uppmaningar till landstingen om att närma sig läkarfacket.
– Frågan hanteras inte av SKL längre, utan av landstingen, säger Löwenborg.