I ledaren skriver företrädare för Läkarförbundet: »SKL fann att köerna till behandling minskade i början av 2006, men att de därefter ökat med omkring 50 procent.«
Att köerna först minskat och sedan ökat med 50 procent, »det stämmer inte«, kommenterar SKL i ett pressmeddelande den 17 januari.
Enligt SKLs egna siffror som presenterades i november var antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på behandling (inom de områden som följs nationellt) som följer:
31 januari 2006: 17311
31 mars 2006: 15978
31 maj 2006: 14511
31 augusti 2006: 21363

Skillnaden mellan den 31 maj och den 31 augusti är en ökning med 47 procent, vilket är den siffra som Läkarförbundet syftar på. Om man i stället ser till hela perioden från första mätningen den 31 januari fram till den 31 augusti blir ökningen endast 23 procent.
Ökningen under sommaren var väntad, enligt SKL, eftersom den planerade vården då inte utförs i någon större omfattning.
I pressmeddelandet förra veckan gick SKL dock ut med uppgiften att antalet patienter som väntat längre än tre månader på behandling tvärtom har minskat med 30 procent.
Två dagar senare presenterade SKL även en rapport som belägg för detta med den senaste faktiska siffran: 12168 patienter. Så många hade den 30 november väntat längre än tre månader på behandling. Och det är en minskning med 30 procent jämfört med den 31 januari.

Läkarförbundets utredningschef Kåre Jansson anser inte att ledarens beskrivning av vårdköerna blev fel.
– Med de uppgifter vi hade då var det en korrekt beskrivning, men det är klart att vi är glada att det går åt rätt håll. Det är också en skillnad i tonläget från SKL, säger han och syftar på följande:
I pressmeddelandet den 17 januari skrev SKL att landstingen »klarar vårdgarantin för tre patienter av fyra«. Men i rapporten står: »Det totala antalet som väntat längre än 90 dagar på behandling har minskat, men fortfarande uppfylls inte vårdgarantin för en av fyra patienter.«
Läs ledare och kommentarer på
http://lakartidningen.se och http://www.slf.se .
Siffror på väntetider: http://www.skl.se .