– Vi betraktar kostråden som en viktig fråga och vi anlitar därför en expert. Råden som läkaren Annika Dahlqvist ger är tveksamma, men samtidigt är de väldigt intressanta. Det är värt en större studie för att se om det kan ligga något i det hon säger, menar Torsten Mossberg, medicinalråd på Socialstyrelsen.
Han förklarar att den inkallade kostexperten kommer att utgå från såväl svenska som europeiska riktlinjer för kostbehandling och -rådgivning som gäller för diabetesområdet. Om sådana saknas görs en litteraturgenomgång.

Bengt Vessby, adj professor emeritus i klinisk näringsforskning vid Uppsala universitet, har arbetat fram kostråd till diabetiker. Han har hört talas om fallet med läkaren Annika Dahlqvist och påpekar att det inte finns några långtidsstudier av att behandla diabetiker med lågkolhydratråd.
– Däremot finns det korttidsstudier vars syfte har varit att få en viktnedgång med denna kost. Resultaten visar att vikten har minskat. Men det är ganska enkelt, minskar du på energiintaget går även vikten ned, säger Vessby.

För två år sedan presenterades evidensbaserade diabetesråd av en grupp specialister inom The European Association for the Study of Diabetes. Bengt Vessby förklarar att experterna kom fram till att de vanliga näringsrekommendationerna gäller i stort sett även för diabetiker. Råden innebär att patienter med diabetes inte ska ha mer fett i kosten än 35 energiprocent och inte mer än 20 procent från protein. Resten av energin ska komma från kolhydraterna, minst 45 procent.
– Det finns inga sakliga skäl för att gå över eller under. Om man väljer att inte följa dessa råd tar man på sig ett stort ansvar, ja då säger man »jag vet bättre«. Då måste man bevisa de egna råden med kontrollerade studier, säger Vessby.
Men det räcker inte att bara rekommendera alla att äta mer kolhydratrik mat, menar Vessby. Poängen är att välja rätt kolhydrater – framför allt fullkorn och fiberrikt.
– Vi ska öka på med kolhydrater med lågt glykemiskt index som till exempel frukt, grönsaker, cerealier av fullkornstyp, men även pasta som är en viktig del av vår matkultur. Detta ger lägre blodsockerstegring efter en måltid, säger Vessby. n