Göran Thingwall är 62 år och driver i vanliga fall en privat allmänläkarpraktik i Solna tillsammans med sin fru. Han stod på 23:e plats på Stockholms läns riksdagslista för moderaterna men avancerade till förste ersättare för moderaterna i länet. Sedan mitten av november och ett halvår framåt ersätter han Anna Kinberg Batra (m).
Som förste ersättare räknar han med att »åka jojo« in och ut ur riksdagen under hela mandatperioden eftersom valkretsen har många riksdagsmandat.
I sin personvalskampanj spred han budskapet: »Jag vill göra sjukvården synlig i Sveriges riksdag och befästa Solnas plats på världskartan.« Han vill göra svensk sjukvård till en exportvara och ge sjukvården »morötter och incitament«.
En hjärtefråga är att avskaffa apoteksmonopolet. Om det blir så vill han själv driva apoteket på Bergshamra torg i Solna i privat regi. Friskvård är också viktigt. På den egna webbplatsen uttryckte han inför valet önskan att bli friskvårdsminister. Läs mer på: http://www.xgt2006.nu .
Övriga läkare i riksdagen: Finn Bengtsson (m), Lennart Levi (c) och Barbro Westerholm (fp), se LT nr 39/2006 och 3/2007.