På senare år verkar intresset för att göra AT utomlands ha minskat, menar Anna Ericsson, en av ansvariga för utbildningsfrågor på Läkarförbundet, som nu åker runt på AT-träffar bland landets studenter.
– Det är en del studenter som frågar, fyra–fem stycken på varje ort. Mest rör det sig om Norge, Danmark och i viss mån Storbritannien, säger hon.
Är det en merit att ha sökt sig utomlands?
– Det rent medicinska arbetet ses oftast inte som en merit. Det är mer något man gör för den egna erfarenheten, ett självförverkligande. Däremot visar det att man är en företagsam person, säger Anna Ericsson.

Att antalet svenska AT-studenter utomlands minskar beror troligen på att det blivit svårare att söka »turnus«, det vill säga AT-tjänstgöring, i grannlandet Norge. Konkurrensen har ökat, säger Åse Brinchmann-Hansen, utbildningsansvarig på Den norske legeforening.
– Det är inte ovanligt att man får stå på väntelista ett halvår. Norge har ett lottningssystem av cirka 400 platser, medan det finns 500 studenter, vilket innebär att du får vänta om du får ett dåligt nummer. Vi har uppgifter om tolv svenskar som fått plats här i år, säger Åse Brinchmann-Hansen.
Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell styr i dag över antal platser i Norge och har blivit kritiserade, bland annat av legeforeningen, för neddragning av platser för att myndigheten vill se till att glesbygdssjukhusen får fler turnus-studenter. Utbildningstiden för turnusen är 18 månader, varav tolv på sjukhus och resten i primärvården.

Färre svenskar söker sig även till Danmark. Danska Sundhedsstyrelsen har uppgifter om att 22 läkare med svenskt medborgarskap fick legitimation under 2005, vilket ger en bild av ungefär hur många som gör dansk turnus. Men många svenskar går läkarutbildningen i Danmark och blir sedan garanterade en plats eftersom de kommer från ett danskt universitet.
– Varje läkare som utbildats i Danmark har rätt till en turnus-plats. Alla andra får sedan ingå i ett lottningssystem om platserna, säger Marit Karina Buccarella, konsulent vid Sundhedsstyrelsen.

Anna Ericssons råd till studenter som vill göra AT i utlandet:

Kolla upp vilka regler som gäller för legitimationsproceduren så att du inte behöver göra kompletteringsutbildningar. Se till att du har en ansvarsförsäkring genom din arbetsgivare. Ta gärna kontakt med andra svenskar som arbetat i landet. Hör vilka erfarenheter de har.

»Du kan prøve at kjøpe et speciellt bandasje som du setter som ett stød kring armen. Den ger avlastning«, säger Viktor Wahlström till patienten Geir Rågen. Foto: Agneta Borgström