Hälften av landets 20 landsting och regioner har borgerligt styre, ett är blocköverskridande och övriga nio har vänsterstyre. Nio landsting ombads yttra sig inför propositionen om startlagen; sex av dessa styrs borgerligt. De är för regeringsförslaget, utom Sörmland som avstått från att svara.
Två av de tillfrågade landstingen har vänsterstyre och vill behålla stopplagen.
Västra Götaland, vars ledning är blocköverskridande, svarar att frågan inte har någon påtaglig betydelse.
Enligt Socialdepartementet har urvalet av landsting gjorts med hänsyn till regional fördelning, storlek på landstinget och med hänsyn till om landstinget har regionsjukhus. Urvalet har inte gjorts utifrån den politiska sammansättningen, mer än att »båda ´sidor´ skall vara representerade«.