De fem representerar fackföreningar och arbetsgivare i vården, dock inget landsting. Det gemensamma för deras organisationer är att de i sina remissyttranden är positiva till regeringens förslag att avskaffa stopplagen. Att det var därför de var inbjudna tror i alla fall Eva Nilsson Bågenholm för Läkarförbundets del.
Varför är du med här?
– I och med att vi är positiva har de bjudit in oss, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Varför tackade ni ja till inbjudan?
– Vi tycker det är en viktig fråga och att det är ett positivt förslag.
Finns det ingen risk med att uppträda tillsammans med regeringen?
– Det är sakfrågan som är viktig här, inte det politiska ställningstagandet.
Eva Nilsson Bågenholm har även medverkat vid en presskonferens med förre arbetslivsministern Hans Karlsson (s) om sjukförsäkringar.
– Vi är med när vi kan få ut våra synpunkter i frågor som är viktiga för oss, säger hon.
Som framgick i förra veckans nummer av LT var de flesta av de 30 remissinstanserna positiva eller hade inget att erinra mot att stopplagen upphävs.
På presskonferensen sa Göran Hägglund att förslaget har ett starkt stöd i landstingssverige. Vad han kunde erinra sig var det bara ett landsting av de som yttrat sig som gör tummen ner, Västerbottens läns landsting, och ytterligare ett som hade någon mindre synpunkt. Läkartidningens genomgång av remissvaren visar dock att borgerliga landsting dominerar bland de tillfrågade landstingen, se artikel nedan.

Samtliga deltagare på presskonferensen var således nöjda med regeringsförslaget, även om Eva Nilsson Bågenholm också tog upp några farhågor, dock inget »oöverkomligt«. Det gällde utbildning och forskning. Hon framhöll att när man upphandlar sjukvård måste man också upphandla utbildningsplatser för läkare och andra peronalkategorier, och för läkares del AT- och ST-tjänster. Dessutom måste man definiera att klinisk forskning ingår i uppdragen och att medel avsätts för detta.

Regeringens proposition innebär i korthet ändringar i lagen på fyra punkter: Det blir tillåtet att driva sjukhusentrepenader med vinstsyfte, att ta emot försäkringspatienter, att lägga ut alla typer av sjukhus på entreprenad samt att lägga ut samtliga sjukhus i ett landsting på entreprenad, se LT nr 8/07. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.


Presskonferens om »startlagen«. Socialminister Göran Hägglund och Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet. Med på podiet, men utanför bild, var Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör i Vårdföretagarna, Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni och representant för FAMNA (riksföreningen för vård och omsorg utan vinstsyfte) samt Urban Bäckström, VD för Svenskt näringsliv.