Det har blivit ännu svårare att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Det anser hälften av landstingen, enligt Socialstyrelsens senaste analys av tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.
Landstingen har överlag stora svårigheter att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Bristen på kliniska laboratoriespecialiteter är utbredd.
Lättast har landstingen att rekrytera inom kirurgi och internmedicin.
Läkartätheten inom allmänmedicin och psykiatri varierar kraftigt geografiskt. Stockholms sjukvårdsregion har 62 allmänläkare och 32 psykiatriker per 100000 invånare, medan motsvarande siffra för Sydöstra sjukvårdsregionen är 52 allmänläkare och 12 psykiatriker.

Socialstyrelsen upprepar sitt tidigare krav på att läkarutbildningen byggs ut så att Sverige gör sig mindre beroende av andra länder. Den senaste utökningen med 34 nya platser i år är inte tillräcklig.
Nettoimmigrationen av läkare har legat runt 400 per år de senaste åren. Det motsvarar nästan en fjärdedel av alla utfärdade legitimationer under ett år.
Men hur stor ökningen på läkarutbildningen bör vara säger inte Socialstyrelsen.
Läkarförbundet har tidigare motsatt sig en utökning. Men nu förs diskussioner inom förbundet.
– Sannolikt kan man öka på en del orter medan man kanske måste minska på andra, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.
– Det viktiga är utbildningskvaliteten och att det ska finnas en full medicinsk fakultet på orten med både forskning och utbildning och att det finns tillräckligt med AT- och ST-tjänster.