Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund och student på termin 9, som själv har erfarenhet av en lärplattform i sin utbildning i Umeå, är positiv till systemet.
– Det är en jättebra princip att man kan ta del av hela kursmaterialet genom att logga in när som helst. Men det krävs en del av lärarna som ska lägga in materialet. Man visste inte alltid om det som låg där var aktuellt. En del material kunde vara inaktuellt och ibland saknades material.
Under hela hennes termin 8 i höstas användes lärplattformen, men några webbaserade seminarier hade man inte, berättar hon.
– Men det mesta som ingår i kursen i skriftlig form låg där: schema, målbeskrivning, kursutvärdering och en dugga som vi kunde öva på hur många gånger vi ville.