Thoraxkliniken i januari: 235 hjärtpatienter i kö. När landstingsledningen i veckan lovade 100 miljoner kronor till sjukhuset för att klara det stora minusresultatet – samt kapa köerna inom toraxkirurgin – möttes det av ett mindre jubel av Ulf Kjellman, verksamhetschef på thoraxkliniken.
– Det är jättepositivt för oss. Detta kommer att förändra mycket. Den plan vi hade för intensivvården med fler antal hjärtoperationer kan vi nu följa.
Tre nya intensivvårdsplatser och tolv intermediära vårdplatser ska stå färdiga från den 1 april, detta efter ett tidigare löfte från politikerna i höstas.
Då utlovades även pengar till att anställa sköterskor för att bemanna vårdplatserna – ett löfte som senare drogs tillbaka. Då hade kliniken redan hunnit rekrytera ett stort antal nya sköterskor.
– Nu följer vi planen. Vi har anställt nitton nya hjärtintensiv- och allmänsköterskor.
Ulf Kjellman tror att bara ett mindre antal hjärtpatienter måste utlokaliseras till andra landsting under våren. Förra året skickades 150 patienter till andra sjukhus.
– Vår plan är att klara 1164 operationer i år. Om vi klarar mer är det bara bonus. Förra året låg vi på 1088 stycken.


Figur 1. Vårdplatser i Europa och USA per capita. Siffror från 2004, förutom Danmark, Holland, Italien, Spanien (2003) och Grekland (2002).Källa: OECD
Figur 2. Utveckling av antalet vårdplatser i Sverige under perioden 1986–2006.
»Det är jättepositivt för oss«, säger Ulf Kjellman, verksamhetschef på thoraxkliniken.