Enligt den nationella handlingsplanen, som riksdagen beslutade om 2001, skulle antalet allmänläkare ha ökat från omkring 4900 till 6000 år 2008. Men i stället för en successiv ökning är nivån idag, sex år senare, fortfarande i princip densamma. I landets primärvård finns idag drygt 4900 verksamma allmänläkarspecialister.
Det är alltså inte troligt att målet nås till nästa år, konstaterar SKL. Däremot har antalet ST-läkare i allmänmedicin successivt ökat, från 999 år 2001 till 1420 år 2006.