Det var en liten, men intresserad skara som minglade på Läkarförbundet, som tillsammans med Läkaresällskapet presenterade det webbaserade verktyget som nu öppnas för alla medlemmar. Med hjälp av det nya internetverktyget kan läkare samla alla meriter från grund- och fortbildningen under ett tak.
– Kul att ni tagit initiativ till portalen. Detta är ett modernt sätt att använda datorteknik på, sa Sacos ordförande Anna Ekström, som var en av de inbjudna.
Kompetensportföljen är tänkt att vara ett dokumentationsstöd för ST- och AT-läkare, som kan lägga sina utbildningsböcker på webbplatsen, följa upp vilka delmål som klarats av och sedan ge handledaren behörighet att gå in och följa upp aktiviteterna. Även den färdiga specialisten kan utnyttja verktyget som en personlig CV.»Det blir ett praktiskt avprickningssystem där man kan se till exempel vad man missat i ST-utbildningen«, sa ST-läkaren Ola Olén, som ville titta närmare på dataskärmspresentationen, som hölls av Turid Stenhaugen från Läkarförbundet.