Ett mindre krig har utbrutit i Västmanland. För en dryg vecka sedan frånsade sig tolv klinikchefer på Centrallasarettet i Västerås, de flesta inom kirurgidivisionen, sina uppdrag. Några dagar senare begärde även divisionschefen för kirurgi entledigande från sin tjänst. I ett skarpt kritiskt brev, adresserat till landstingspolitikerna, går nu även allmänläkarna i föreningen SFAM ut och säger att förtroendet är förbrukat för Jan Brithon och biträdande direktör Lena Burström och att de måste avgå. I brevet skriver läkarna att de två ledarna »aktivt motverkat goda förslag och tystat konstruktiv kritik«. Jonas Sjögreen, ordförande för SFAM i Västmanland, säger att kritiken inte är ny utan funnits sedan många år. Ett program för primärvården som togs fram 2001–2002 tillsammans med distriktsläkarna och distriktssköterskorna omintetgjordes av ledningen, och upphandlingen av familjeläkarverksamheten 2004 ledde till att 50000 invånare förlorade kontakten med den familjeläkare de valt, berättar Sjögreen.
– Oavsett hur man ser på sakfrågorna finns det inget förtroende längre för Brithon och Burström, säger han.

Även Västmanlands läkarförening kritiserar ledningen. Facket kräver att den ställer sina platser till förfogande.
– En ny ledningsstruktur är den lättaste vägen att gå vidare. Det har funnits otydlighet i ledarskapet och en total brist på samverkan, säger ordförande Inge Eriksson.
Fler kritiska röster hörs även från centrallasarettet. Mellanchefer på operationskliniken och fysiologkliniken, men även läkare och sjuksköterskor i ledningsfunktioner på till exempel intensivvårdsavdelningen, ger de avhoppade klinikcheferna sitt stöd, rapporterar Västmanlands läns tidning.
En av läkarna som sagt upp sig, Kenneth Lindahl, chef på akutkliniken på Västerås centrallasarett, säger att cheferna på kirurgen under lång tid försökt få gehör för olika frågor från ledningen.
– Vi har försökt få till stånd en förändring och dialog med ledningen, men inte lyckats. Det finns inget strategiskt tänkande och långsiktig planering i Västmanland.
Slimmade budgetar inom kirurgin med 29 miljoner kronor, extra kostnader för kirurgin på grund av vårdgarantin med 70 miljoner kronor och inga lösningar i arbetstidsfrågan är delar i den massiva kritiken från de uppsagda läkarna. De kräver att direktör Jan Brithon och biträdande direktör Lena Burström lämnar sina poster.
Varför sparka en tjänsteman när politikerna tar de flesta besluten kring sjukvården?
– Ansvaret faller alltid tungt på ledaren. Vi kan aldrig kräva att politikerna ska avgå. Vi har inget förtroende längre för Brithon och han har säkert inget för oss heller, säger Lindahl.

Den 7 mars hade landstingsstyrelsen ett extramöte apropå krisen. Inget beslut togs, men ett förslag om att tillsätta en ny ledare – en sjukhusdirektör – jämte Jan Brithon diskuterades. Förslaget döms ut av Kenneth Lindahl, som ser detta som »ett extra ledarskikt«.
Men landstingsstyrelsens ordförande Magnus Edlund (m) tror inte att saker och ting löser sig bara för att Jan Brithon avgår, eftersom de ekonomiska problemen kvarstår. Han säger att det inte bara är nya problem utan »gammalt groll« som ligger bakom den uppkomna situationen. Konflikter har enligt honom funnits i flera år och ett problem är att ledningen inte har haft ett tydligt ledarskap.
– Om vi får en ny ledare med tydligt mandat blir det bättre samordning mellan divisionerna. Vi har fortsatt förtroende för Jan Brithon, säger Edlund.


»Vi har försökt få till stånd en förändring och dialog med ledningen, men inte lyckats. Det finns inget strategiskt tänkande och långsiktig planering i Västmanland.« Kenneth Lindahl, chef på akutklinikenTolv klinikchefer på Centrallasarettet i Västerås har frånsagt sig sina uppdrag.