Det nya adjuvans som läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har tagit fram har visat sig stärka och bredda effekten av de virusproteiner som kan komma att användas i ett framtida H5N1-vaccin, enligt studier presenterade på IX International Symposium on Respiratory Viral Infections i Hongkong förra veckan.
För det första har adjuvanset – i djurmodeller – visat sig ge immunsvar även mot en annan virusstam av H5N1 än den som vaccinet innehåller.
Förutsatt att vaccinet får samma effekt hos människa är det ett stort framsteg, enligt Annika Linde, professor och chef för avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet.
Då kan det nämligen bli meningsfullt att framställa ett vaccin som kan skydda mot ett troligt pandemivirus redan innan viruset är färdigförändrat och alltså innan det har hunnit sprida sig på allvar bland människor. På så sätt kan man vinna mycket tid, enligt Annika Linde.
För det andra förstärker adjuvanset effekten av vaccinet på så vis att en mycket mindre dos virusprotein än i dagens influensavaccin skulle räcka. Dagens produktionskapacitet på 450 miljoner doser skulle i stället räcka till att vaccinera 2,7 miljarder människor.
»Mycket lovande«, kommenterar hon.