För att bibehålla dagens läkartäthet år 2020 skulle antalet nybörjarplatser behöva öka med 320, från dagens omkring 1100 till drygt 1400.
Hur stor läkartäthet man ska planera för är dock inte Högskoleverkets sak att avgöra, påpekar Stig Forneng vid Högskoleverket. Men om de senaste årens trend med en allt högre läkartäthet fortsätter, och dessutom med tanke på de stora kommande pensionsavgångarna – närmare hälften av läkarkåren är över 50 år – så lär behovet bli minst dubbelt så stort, enligt verket. Då handlar det om ytterligare 700 platser. Det är en ökning med närmare två tredjedelar. Om dessutom möjligheten att importera läkare från andra länder försvinner så handlar det om ytterligare 150–200 platser.
De senaste utökningarna på grundutbildningen har i det perspektivet varit små, 30 platser 2006 och 34 platser i år.
– Det är otillräckligt. Det är inte lätt att utöka med 50 procent omedelbart. Det vi vill är att sätta igång ganska kraftiga initiativ att bygga ut ytterligare, säger Stig Forneng.
Ett huvudargument, särskilt från Läkarförbundet, mot att utöka läkarutbildningen har varit svårigheterna att upprätthålla kvaliteten i den kliniska delen.
– Det kan inte vara omöjligt att lösa det om man verkligen vill, säger Stig Forneng och påpekar att den aspekten inte var ett avgörande hinder när man byggde ut sjuksköterskeutbildningen.
Läs rapporten på http://www.hsv.se.