Att vara förste livmedikus, vad innebär det?
– Man är kungafamiljens läkare och ställer upp vid sjukdomsfall i kungafamiljen och är med i officiella sammanhang där det finns behov av medicinsk beredskap som en service, till exempel vid statsbesök i Sverige.
Hur ofta blir det?
– Det är kanske två tre statsbesök per år, men vi är två förste livmedikus, jag och Mårten Rosenqvist, och en livmedikus, Peter Möller, så vi är några som kan hjälpas åt. För mig blir det väl ungefär två middagar per år och ett statsbesök.
Har du fått rycka in vid sådana officiella tillfällen?
– Det har inte varit några dramatiska incidenter. På middagar kan folk få lågt blodtryck om de druckit dåligt och det är varmt.
Kan man säga att du är kungens husläkare?
– Ja, det kan man kalla det för, och är det behov av specialist förmedlar jag den kontakten.
Tillhör kungafamiljen något särskilt sjukhus?
– Nej, vi avgör från fall till fall om behov skulle uppstå.
Vilka personer omfattar uppdraget?
– Mitt förordnande omfattar kungliga familjen, alltså fem personer, men i praktiken omfattas även andra personer vid hovet.
Du har varit förste livmedikus i ett och ett halvt år. Hur har det gått hittills?
– Det har gått bra.
Tar uppdraget mycket tid?
– Nej, det kan man väl inte säga.
Får du någon ersättning?
– Nej, det är ett hedersuppdrag, men man får gå gratis på Dramaten och Operan.
Händer det att du blir uppringd av skvallerpressen?
– Nej, aldrig. Och det skulle inte löna sig för dem att ringa heller.
Hur kom det sig att just du fick uppdraget?
– Det är en tjänst man inte söker. Det är på rekommendation och efter intervju med kungafamiljen. Det har varit tradition att kardiologer varit livmedikus så det var på rekommendation av tidigare livmedikus Torbjörn Lundman. Jag har jobbat länge med honom.


Jan Östergren är …
… Drottningholms slotts husläkare.