Konsulten Rolf Forsström, tidigare militär och sjukhusdirektör för Sundsvalls sjukhus, övertar från den 1 maj makten över de fyra största divisionerna inom landstinget. Han placeras direkt under landstingsstyrelsen och får full beslutsrätt. Tillsammans med landstingsdirektören Jan Brithon ska han utreda hur framtida sjukvårdsledning ska se ut.
Lars-Olof Svensson, divisionschef för kirurgin på Centrallasarettet i Västerås, var nöjd efter att ha träffat sin nye chef på fredagseftermiddagen.
– Jag är positiv till att vi får en ledning över sjukvården. Det blir större möjligheter att jobba med t ex strategier. Det är dock en kortsiktig lösning. Men jag tror att det finns förutsättningar att komma vidare och hitta en långsiktig lösning, säger Svensson.
Han begärde entledigande från sin tjänst i samband med att tolv av hans klinikchefer frånsade sig sina uppdrag som en protest mot landstingsdirektören, se LT nr 11/2007.