– Arbete som kräver koncentration och är sekretessbelagt passar inte i kontorslandskap. Det visar forskning som vi har gått igenom, säger Anna Rask-Andersen på Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala.
Hon menar att psykiatrerna behöver lugn och ro för många arbetsuppgifter, till exempel att läsa omfattande journalhandlingar, skriva utlåtanden eller ta svåra patientbeslut.

Namninsamlingar från uppretade läkare har skickats till psykiatridivisionen om det nya Psykiatrins Hus som ska byggas. En blogg har startats där alla nya steg i arbetsmiljöfrågan dokumenteras. Anna Rask-Andersen misstänker att arbetsgivarens planer på att bygga kontorslandskap redan är beslutade. I underlaget inför en arkitekttävling, som hon tagit del av, framgår att ett av kriterierna är »små landskap«.
– Det verkar redan beställt och klart! Det står att planen är teamrum i enheter om åtta platser med två tysta rum som hör till, säger Rask-Andersen, som även är huvudskyddsombud.

Men Bertil Jansson, divisionschef för psykiatrin, säger att beslutet inte är fattat än och att tävlingsförslagen är utvecklingsbara.
– Öppna lösningar kommer det dock att bli, säger han.
Ett skäl till att bygga landskap är enligt honom att samverkan mellan olika yrkesgrupper måste förbättras för att klara psykiatrins arbete. Slutenvården och öppenvården har »klassiska motsättningar«, menar han:
– Psykiatrin består av ett lagarbete. Byggnaden ska stödja detta.
Han tycker att det har betydelse om alla sitter i enskilda rum.
– Man springer och letar efter varandra. Det lyser röda lampor överallt och alla sitter bakom stängda dörrar.

Anna Rask-Andersen är kritisk mot att läkarfackliga organisationer inte får delta i tävlingsjuryn och att landstinget inte låter huvudskyddsombuden vara med och diskutera ny- och ombyggnationer. Tommy Lenberg, chef för Landstingsservice, hänvisar till att diskussionerna ska föras i de lokala samverkansgrupperna, som fungerar som skyddskommittéer. Han anser att ledningen har lyssnat till alla parter och låtit alla komma till tals, i lokala arbetsgrupper och samverkansgrupper.
Inför Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i mars har Sjukhusläkarföreningen i Uppsala lagt fram en motion om att föreningen ska arbeta för att tydliga riktlinjer tas fram för läkares arbetsplatser.»Arbete som kräver koncentration och är sekretessbelagt passar inte i kontorslandskap«, säger Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud och ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala. Psykiatrerna protesterar mot planerna på öppna kontorslandskap i nya Psykiatrins hus i Uppsala.
»Öppna lösningar kommer det att bli«, säger Bertil Jansson, divisionschef för psykiatrin. Enligt honom är ett skäl till att bygga landskap att samverkan mellan olika yrkesgrupper måste förbättras för att klara psykiatrins arbete.