Det rådde full enighet inför valberedningens förslag att tillsätta den nya ordföranden Heidi Stensmyren, som väljs för 2007–2008.
Hon ersätter Charlotta Sävblom.
Under året vill Heidi Stensmyren inrätta ledarskaps-ST-tjänster på sjukhusen och se till att fler unga läkare får fast jobb.
– Jag vill påverka Sylfs politik. Läkarnas arbetsmarknad måste få en ökad mångfald med fler vårdgivare. Den enskilda läkaren ska också kunna få en chans att förverkliga sina egna idéer och driva eget, säger Stensmyren.
Heidi Stensmyren är ledamot i Sylfs styrelse sedan 2005 och arbetar som ST-läkare inom anestesi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.


Heidi Stensmyren