»Vi har medvetet på medicinsk väg hjälpt patienter att dö i anständighet.« Så står det i det upprop från över två tusen läkare och sjuksköterskor som publicerades i den franska tidningen Le Nouvel Observateur den 9 mars.
De begär att lagen genast ses över och att aktiv dödshjälp under vissa villkor avkriminaliseras.
Frågan om aktiv dödshjälp har aktualiserats av en rättegång som startar i Périgueux den här veckan mot en läkare och en sjuksköterska som i augusti 2003 gav en döende cancerpatient en dödlig dos kalium. De två hotas nu av upp till 30 års fängelse för »förgiftning«. I uppropet begär man att processen mot de åtalade genast avbryts.
I uppropet står det att majoriteten av undertecknarna som vårdar döende patienter ibland bryter mot lagen genom att under vissa omständigheter använda kemiska substanser som påskyndar en annars alltför grym död.
De två huvudkandidaterna i franska presidentvalet, Ségolène Royal och Nicolas Sarkozy, har båda uttryckt en vilja att öppna en debatt om att tillåta aktiv dödshjälp.
Två länder i världen tillåter aktiv dödshjälp: Nederländerna, där det är tillåtet sedan 2001, och Belgien, där det är tillåtet sedan 2002. I den amerikanska delstaten Oregon och i Schweiz är läkarassisterade självmord tillåtna.