Slopandet av åldersgränsen för privatläkarna, se artikeln nedan, är det första förslaget från en arbetsgrupp inom Socialdepartementet.
Förslag om ersättningsetablering för privatläkare, hur ersättningsnivåerna bestäms och att regeringen inte ska behöva godkänna uppgjorda taxenivåer väntas också. Förmodligen kommer också förslag om regler för hur privatläkarnas återrapportering till landsting och Socialstyrelsen kan bli bättre.
– Landstingen anser inte att den är tillfredsställande, säger Lena Barrbrink på Socialdepartementet.
Gruppen ska också komma med förslag som ska underlätta avknoppning. Det handlar dels om att föreslå hur det avknoppningsstöd om 40 miljoner kronor som regeringen anslagit ska användas, bland annat utbildningsinsatser, dels hur avknoppning förhåller sig till kravet på upphandling i Lagen om offentlig upphandling, LOU.
– Man säger ofta att LOU förhindrar avknoppning och det är det vi ska titta på, säger Lena Barrbrink.
Utredningen ska vara klar till årsskiftet.