Den lokala läkarföreningen och landstingsledningen i Landstinget Dalarna är eniga om ett ramavtal, som är generellt för hela landstinget. Läkarföreningens tanke är sedan att ha lokala kollektivavtal för de verksamheter som behöver. Läkarförbundets förhandlingsgrupp har godkänt ramavtalet. Landstingsdirektör Ulf Hållmarker vill skriva på avtalet, men måste först söka konsensus bland SKLs förhandlare, en utsedd grupp med personaldirektörer i landstingen och ett nätverk av landstingsdirektörer.
– Jag tycker att avtalet är okej. Men vi har bestämt att landstingsdirektörsgruppen ska vara överens när avtal tecknas, säger Ulf Hållmarker.
Han har skickat ut avstegsavtalet till direktörsgruppen, men han tror inte på något avslut i den närmaste veckan.
– Nej, så som jag tolkar det kommer det att dröja. Avtalet går emot SKLs linje som är att inte ge kompensation för avsteg vid bruten dygnsvila. Diskussioner pågår även om ett avtal i Halland.
Dalarnas ramavtal innehåller skrivningar om avsteg från lagens krav om elva timmars sammanhållen dygnsvila till åtta timmar. Avtalet innebär att vid läkares beredskapsjourspass två nätter i rad ska störning under andra natten kompenseras med fyra timmars ledighet nästa dag, eller inom fem dygn. Av dessa timmar tas två timmar från läkarnas intjänade jourkompensation och två timmar från arbetsgivaren.
– Den andra kompensationen gäller när störning sker under beredskapspass mer än 40 timmar under en helg. Då ska arbetsgivaren stå för fyra timmars ledighet inom fem dygn, säger Hållmarker.

I Landstinget Halland pågår också förhandlingar om ett ramavtal som omfattar alla jourlinjer, enligt Tord Berggren, ordförande i Hallands läkarförening. Än är inte parterna helt eniga, men har kommit en »bra bit på vägen« och vill till exempel minska dygnsvilan från elva till nio timmar, menar Berggren. Läkarföreningen för fram krav på tidskompensation för avsteg från lagen, men har hittills fått nej från arbetsgivaren.
– Jag tror att det pågår påtryckningar från SKLs sida.
Kalmar läns läkarförening är också inne i en förhandlingsfas kring ett ramavtal. Huvudpunkten enligt ordförande Fredrik Andrén är hur kompensationen ska hanteras så att läkarna klarar problematik med beredskapsjourer.
– Men än har vi inte kommit någon vart där. SKLs ande svävar över landstingsdirektörernas beteende.

Redan i november var Västerbottens läkarförening »nära« avstegsavtal på några kliniker, men processen har stannat av. Arbetsgivaren vill inte gå med på någon kompensation, enligt ordförande Johan Ljungberg.
– Vi har inget avtal på gång längre. Jag tolkar det som att det kommer från högre ort.
Varje avstegsavtal ska granskas utifrån riktlinjer i en arbetsgrupp som består av Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, några landstingsdirektörer och personaldirektörer. Därefter stäms avtalet av i landstingsdirektörernas förening, enligt Elisabeth Holmgren, ordförande i gruppen samt landstingsdirektör i Norrbotten.
– Vi har likartade riktlinjer för hur dygns- och nattvila ska lösas. När det gäller avsteg är grunden att vi ska lösa detta utan kompensation i tid eller pengar, säger Holmgren.
Ändå anser inte Markus Gustafsson att SKL bromsar några avstegsavtal.
– Jag vill inte se det så. Landstingsdirektörernas förening har haft frågan om dessa avtal uppe till diskussion. Vi vill ha en samsyn.