Den av Läkarförbundet begärda lägsta nivån på 3,5 procents löneökning är för hög, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. En sådan ökning skulle bli normerande. Då skulle det inte bli något utrymme därutöver, enligt SKLs förhandlingschef Staffan Löwenborg.
– Det är högt. De avtal vi idag har bygger på lokal lönebildning. Yrkandet är på en sådan nivå att det inte ger utrymme för lokal lönebildning, säger han.
Något konkret motbud på Läkarförbundets yrkande, se LT nr 14–15, är inte klart. Det kommer SKL att lämna under april. SKL vill inte ha någon fastställd nivå för löneökningar, de vill ha ett sifferlöst avtal. Läkarförbundet vill ha tidsbegränsat avtal. Det vill inte SKL.
– Vi vill att avtalsperioden ska vara så lång som möjligt, ett tillsvidareavtal. Vi har det med Akademikeralliansen och Vårdförbundet. Sifferlösa tillsvidareavtal tycker vi är bra. Det är väldigt långt ifrån ett tidsbegränsat avtal på 3,5 procent.

SKL motsätter sig vidare en omformulering som lyfter fram den traditionella förhandlingsmodellen. Tvärtom vill man att lönen i ökad utsträckning sätts i en dialog mellan chef och medarbetare.
– Vi tycker den utformning vi har är bra; att lönen sätts i samtal är huvudalternativet. Men det är de lokala läkarföreningarna som förfogar över frågan. De har möjlighet till traditionella förhandlingar om de vill, säger Staffan Löwenborg.
Läkarförbundet vill inte ha ett tillsvidareavtal. Tidsbegränsade avtal ger ett bättre tryck i förhandlingarna, enligt Karin Rhenman, förhandlare för Läkarförbundet. Avtalet ska heller inte vara sifferlöst, enligt förbundet.
– Då har vi ju inga garantier, säger Karin Rhenman.
Det nuvarande läkaravtalet 2005–2007 hade garanterade nivåer 2005 och 2006, men vad gäller 2007 års löneöversyn finns ingen preciserad nivå. Någon siffra fanns inte heller för 2002–2004.
– Vi har inga bra erfarenheter av det. Våra lokalföreningar vill ha siffror, säger hon.

SKL vill också lyfta arbetstidsfrågan i avtalsrörelsen, medan Läkarförbundet föredrar lokala avstegsavtal.
– Ja, vi tycker de här frågorna lämpar sig för central reglering. De allmänna villkoren är en del av det avtal som ska förhandlas, säger Staffan Löwenborg.
Ingen part har i detta skede väckt diskussion om jouravtalet, som reglerar själva ersättningen för jour och beredskap. Och båda parter hoppas att ett nytt läkaravtal ska vara klart sista juni, då nuvarande avtal löper ut.

Läs tidigare artiklar om avtalsrörelsen


SKL vill ha sifferlöst avtal Enbart på webben
Läkarförbundet kräver minst 3,5 procents löneökning Läkartidningen 14–15/2007, sid 1119
SKL vill se lönelyft i landstingen Läkartidningen 3/2007, sid 114