– Vi är förvånade och tagna på sängen, säger Bengt Horn, ortoped och en av de tre läkarna.
De skulle ta över lasarettets ortopedi och kirurgi i ett eget personalägt bolag, se LT nr 10/2007, för att rädda sjukhusets framtid.
– Vi ville redan från början ha in en partner på en minoritetspost, någon med kompetens på området, till exempel Capio, Carema eller Praktikertjänst, men vi fick beskedet att det inte var önskvärt och att bolaget skulle vara helt personalägt, och då inriktade vi oss på det.
Så var planen, som läkarna uppfattade hade landstingsledningens stöd, tills för några veckor sedan då landstingsdirektörens förslag till beslut kom. Och nu är beslutet också fattat.

Nu är landstingets planer i stället att upphandla, vilket innebär att andra anbudsgivare måste bjudas in.
Ändå tillät landstinget nyligen en avknoppning av barn- och ungdomspsykiatrin i Mjölby, något som de tre läkarna tycker är märkligt.
Förklaringen som de fick var att i Motala rör det sig om en »så stor verksamhet«. Men Bengt Horn kan inte förstå att storleken ska avgöra om man ska följa lagen eller ej. Han och hans kolleger förutsätter nu att landstinget resonerar på samma sätt vad gäller andra privatiseringar, och tilllämpar upphandling till exempel av vårdcentraler och Närsjukvården i Finspång.
De tre läkarna får nu lägga om kurs. De planerar också att delta i den kommande upphandlingen, och nu är det inget längre som hindrar att de letar efter en partner.
– Vi ska väl vara med och lägga ett anbud. Vi kommer nog att hitta en partner som kan hjälpa oss att driva företag och skriva anbud. Intresset har varit stort, säger Bengt Horn.
Det handlar om ett hundratal läkare och sjukvårdspersonal.

Den nya borgerliga majoriteten och Vrinnevilistan tog över i landstinget Östergötland i höstas. Planerna är nu att återställa en del av den koncentration av sjukvården som den förra socialdemokratiska majoriteten genomförde.
En del av Motalas höft- och knäledskirurgi ska därför tillbaka till Norrköping, där Vrinnevilistan har sitt fäste. Motala, som knappt har kvar någon kirurgi, skulle då få svårt att behålla även anestesi och akutverksamhet. Men en privat aktör skulle kunna ta emot också patienter med annan finansiering och på så vis skapa ett underlag.


Bengt Horn (bilden) fick inte, tillsammans med Jan Lindquist och Krister Djerf, ta över utan upphandling. Nu ska de tre läkarna söka ett större vårdbolag att gå samman med om ett anbud. Foto: Anders Törnström/Motala Tidning