Manliga skolläkare tjänar i genomsnitt 1200 kronor mer i månaden än sina kvinnliga kolleger; 53100 kronor (medelvärde) jämfört med 51900 kronor. Men skillnaden har minskat med 1000 kronor sedan 2005. Det visar en enkätundersökning av Läkarförbundet med svar från 111 läkare som bygger på uppgifter från november 2006.
I undersökningen ingår även statistik från 324 företagsläkare, flertalet i privat sektor. Den kvinnliga företagsläkaren som arbetar i privat sektor tjänar 1300 kronor mindre per månad jämfört med sin manlige kollega. Månadslönen för den kvinnliga företagsläkaren är 60200 kronor medan mannen tjänar 61500 kronor (medelvärde). Jämfört med 2005 har löneskillnader mellan könen minskat med 200 kronor. Lönegapet mellan könen har även minskat med 300 kronor bland de offentliganställda företagsläkarna under åren 2005–2006.
Men det finns stora skillnader mellan sektorer. En företagsläkare som är anställd i privat sektor har en månadslön på 61000 kronor i månaden (medelvärde) medan de offentliganställda kollegorna ligger på 57900 kronor. Allra mest tjänar de läkare som arbetar i branschorganiserad företagshälsovård, 67400 kronor i månaden, och minst lön har de läkare som har en kommunal arbetsgivare, 56400 kronor i månaden.