Avknoppning utan upphandling är inte tillåten. Ändå tillät landstinget i Östergötland nyligen en avknoppning av barn- och ungdomspsykiatrin i Mjölby utan upphandling. Det treåriga avtalet är värt 18 miljoner, långt utanför möjligheterna att direktupphandla. Tidigare har även flera vårdcentraler i Östergötland knoppats av utan upphandling.

Men ortopedin och kirurgin i Motala ska upphandlas, beslutade landstingsstyrelsen den 26 mars. Varför?
– Det har aldrig varit tal om något annat än upphandling eftersom det är en så stor verksamhet, säger Mats Uddin på landstingets ledningsstab.
Detta förvånar de tilltänkta entreprenörerna i Motala. Läkartidningen har inte lyckats nå landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell (m), som i LT nr 10/2007 uttryckte stöd för avknoppningstanken.
– Det har förts ett resonemang i flera månader så det har inte varit så klart, medger Mats Uddin, men vi har inget lagligt stöd för ett personalövertagande.
Henning Sand, samordnare på landstingets ledningsstab, förklarar hur man resonerat.
– Vi måste ha en motpart med ekonomiska muskler som kan klara motgångar. Det handlar om 100 miljoner kronor per år, om inte mer. Ett stort vårdbolag har andra möjligheter. Och vi skulle med sannolikhet annars få ett överklagande, säger Henning Sand.
– Egentligen ska allt upphandlas, men när det gäller mindre enheter har vi tillstyrkt. I steg ett har personalen fått ta över.
När den första avtalsperioden löper ut, till exempel för den avknoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Mjölby, blir det politikernas sak att avgöra om man ska våga förlänga avtalen genom fortsatt direktupphandling, säger han.
– När avtalen går ut har praxis varit att man går till upphandling, säger Henning Sand.
Att personal fått knoppa av vårdcentraler motiverar Henning Sand med att det är något som flera landsting tillåter. Det har heller inte skett några överklaganden av sådana avknoppningar. Det handlar om mindre verksamheter, och landstinget har lättare att gå in och ta över om det skulle visa sig att vårdcentralen inte klarar av uppdraget.

Den nya borgerliga landstingsledningen vill ha en ökad mångfald i primärvården. Nu ska ett nytt system med auktorisation, listning och en förändrad ersättningsmodell tas fram. Vårdcentraler som vill knoppa av ska få stöd av landstingets nya »entreprenörsenhet«.
Landstinget sneglar på andra landsting, till exempel på Hallands primärvårdsmodell med fri etablering, se LT nr 7/2006.
I maj ska förslaget presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det finns idag ett 40-tal vårdcentraler i landstinget, varav sex är i privat drift.
Beslutet om upphandling i Motala ska slutligt klubbas av fullmäktige den 24 april.

Andra artiklar om Sjukvård på entreprenad


Andra artiklar i detta nummer
Fick nej till avknoppning Läkartidningen 14–15/2007, sid 1117
»Så gott som allt ska upphandlas« Läkartidningen 14–15/2007, sid 1117
Åldersgräns för taxeläkare avskaffas Läkartidningen 14–15/2007, sid 118
Avknoppning och privatläkarfrågor utreds Läkartidningen 14–15/2007, sid 118

Andra artiklar om Sjukvård på entreprenad i tidigare nummer
Stopplagen avskaffas Läkartidningen 8/2007, sid 564
Effekten av vinstsyfte oklar Läkartidningen 8/2007, sid 565
Allt hänger på avtalen Läkartidningen 8/2007, sid 565
»Hot« mot klinisk forskning och utbildning Läkartidningen 8/2007, sid 567

Vem kan överklaga?

En upphandling kan överklagas inom tio dagar efter tilldelningsbeslutet, enligt LOU. Men en otillåten direktupphandling kan rent teoretiskt överklagas så länge avtalet finns kvar, enligt Nämnden för offentlig upphandling. I båda fallen är det endast potentiella leverantörer som kan överklaga.

Det knoppas framför landstingshuset i Linköping, men i Motala föredrar landstingsledningen en motpart med »ekonomiska muskler«. Foto: Thomas Johansson/Fotograferna US