Den aktuella typen av vaccin är den som omnämns i Erling Norrbys artikel om polio på sidan 1314 i detta nummer av Läkartidningen och som Världshälsoorganisationen hoppas ska stoppa smittspridning och snabba på utrotningen av polio i världen.
– Det är väldigt positivt att man kan dokumentera att det har väsentligt ökad effekt, säger Erling Norrby, professor i virologi.
Ett traditionellt levande vaccin som innehåller poliovirus av alla tre typerna, ett trivalent vaccin, måste tas upprepade gånger för att få skydd mot alla typerna, eftersom olika virustyper konkurrerar i kroppen och blockerar varandras förökning.

Poliovirus av typ 2 är numera utrotat. Då återstår att förhindra infektioner med typerna 1 och 3. Det arbetet kan effektiviseras och förbättras om man först undersöker vilken av de två kvarvarande virusstammarna som florerar i ett område och sedan använder ett monovalent vaccin som fungerar mot just den typen av virus. Det kan ha betydelse till exempel vid brandkårsutryckningar för att stoppa en uppblossande epidemi i ett land där polio tidigare har utrotats.
– Det kan både minska antalet fall och ge en bättre effekt. Ju fortare man kan släcka, desto mindre risk för spridning. Jag är övertygad om att det är det man kommer att satsa på genomgående, säger Erling Norrby.
Läs mer: Grassly N et al: Protective efficacy of a monovalent oral type 1 poliovirus vaccine: a case-control study, http://thelancet.com ( http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673607605315/fulltext ). Publicerad den 12 april 2007.