Danderyds sjukhus planerar 18 nya vårdplatser före sommaren när en ortopedisk akutmottagning byggs om till en vårdavdelning. Södersjukhuset utökar i höst med 22–24 vårdplatser på en helt nyöppnad vårdavdelning. Under det senaste halvåret har även åtta intermediära vårdplatser skapats. Södertälje sjukhus genomgår en ombyggnation i en del av sjukhuset som ger en »vinst« av fyra nya vårdplatser. Sedan en månad tillbaka är även tio nya vårdplatser i bruk på S:t Görans sjukhus.
Bakgrunden till den politiska ledningens beslut är den kärva situation som länge funnits i länet med ständiga överbeläggningar inom akutsjukvården, vilket beskrivits i medierna. I Sverige har mer än varannan vårdplats försvunnit under de senaste femton åren, vilket LT skrev om i nr 6. En utredning i mars i Stockholms läns landsting visade att länet behöver 150–200 nya sängplatser.

Lösningen blir nu tillskott av vårdplatser, men finansieringen får sjukhusen klara av själva inom befintlig budget. Beräkningar finns på att varje vårdplats kostar i genomsnitt cirka en miljon kronor för investering och drift, dock inte läkarkostnaden inräknad. Hur verksamheterna ska kunna hitta de pengar som behövs kan landstingsstyrelsen inte svara på.
– Verksamheterna får omfördela pengar inom de ramar som finns. Vi tror också att detta kan leda till bättre vårdflöden och förändrade rutiner som effektiviserar. Det är inte alltid så att mer resurser löser allting, säger Peter Rönnerfalk, medicinsk rådgivare i landstingsstyrelsen.
Att ekonomin är god i landstinget just nu tillåter ändå inte att landstinget skjuter till mer medel, menar han:
– Jag är bekymrad för 2008. Vi får ett tuffare klimat med stora kostnadsökningar inom akutsjukvården samtidigt som skatteintäkterna inte kommer att öka så mycket, säger Rönnerfalk.

Eva Tillman, chefläkare på Södersjukhuset, tror att den nya vårdavdelningen kommer att avlasta på akuten där trycket är enormt högt, vilket leder till överbeläggningar eller utlokaliseringar när patienter måste läggas in på fel avdelning. För att lösa bemanningen av de nya vårdplatserna krävs 35–40 sjuk- och undersköterskor.
– Detta kommer att innebära ett väldigt tajt läge för oss ekonomiskt. Vi måste försöka omfördela pengar på något sätt, men det finns egentligen inget i verksamheten som vi kan ta bort. Analysen pågår hos oss kring hur vi ska göra, säger Tillman.

Inte heller Carl-Göran Ericsson, chefläkare på Danderyds sjukhus, vet hur pengarna ska omfördelas.
– Det är väldigt ansträngt redan hos oss. Vi kommer att fördela personal från andra avdelningar och behöver nyrekrytera.
Han säger att vårdtiderna i Stockholm dessutom är kortast i landet, vilket tyder på en hög grad av effektivisering redan.
– Dyrare läkemedel och kvalitetshöjande utveckling medför kostnadsökningar så att ytterligare effektivisering är väldigt svår, säger Ericsson.

Fakta. Vårdplatser i Stockholm


Den ökade inflyttningen till Stockholm är en förklaring till det ökade vårdplatsbehovet, enligt Peter Rönnerfalk. Allt fler barn och unga, fler äldre multisjuka tillsammans med medicinsk utveckling och förbättrade metoder innebär att vårdbehoven ökar. Under åren 1992–2002 försvann mer än varannan vårdplats i Stockholm; därefter har ytterligare platser skurits ned. Idag finns 2700 platser. Övriga landet har genomgått samma nedskärning av vårdplatser.


Antal nya vårdplatser i Stockholm (och antal före utökning)
Danderyds sjukhus: 18–24 (324)
Södersjukhuset: 22–24 (444)
S:t Görans sjukhus: 10 (251)
Södertälje sjukhus: 4 (86)
Inga planerade utökningar av vårdplatser finns på Karolinska
Universitetssjukhuset (1519 platser) eller på Norrtälje sjukhus (idag 80 platser).