Beläggningen på medicinkliniken har under de senaste femton månaderna legat på i genomsnitt 110 procent. Under våren har läkarna slagit larm i lokalmedierna och uppgett att patientsäkerheten hotas. Efter att en topp inträffat under helgen den 14–15 april med en överbeläggning på 32 procent på medicinkliniken tog sjukhusledningen beslut om ett åtgärdspaket: tolv nya vårdplatser ska skapas och nio nya tjänster för att bemanna dem. Men Johan Vaktnäs, överläkare på medicinkliniken, menar att flera av vårdplatserna redan är i bruk.
– Dessa platser är de första vi fyller upp när det blir överbeläggningar, säger Johan Vaktnäs.
Men chefläkare Carina Forsberg menar att de tolv vårdplatserna varit tillfälliga och nu ska omvandlas till ordinarie platser med fast bemanning. Nyanställningen ska enligt henne ske så snart som möjligt så att vårdplatserna blir en tillgång. På längre sikt ska även kirurg- och kvinnoklinikerna tillföra sex platser vardera.

Sedan 2001 har sjukhuset arbetat med ett internt patientsäkerhetsarbete som ingått i ett ISO-ledningssystem. Sedan årsskiftet har antalet avvikelser som rör resursbrister, som få vårdplatser, ökat samtidigt som läkarna har påtalat problem. Ändå har inte platsbristen lett till åtgärder, förrän nu.
Varför?
– Vi hade länge en nedåtgående trend vad gäller behovet av vårdplatser, sedan vände det i början av 2006. Vi trodde att detta skulle vika. Vi har också arbetat med åtgärder och processer på medicinkliniken. Till exempel att försöka bromsa inflödet av patienter med telefonråd och planerade besökstider. Under sommaren 2006 öppnade vi dessutom upp fler vårdplatser. Men man kan alltid säga att vi borde ha gjort mer, säger Forsberg.