Strax före påsk meddelade SKL de personalansvariga i landstingen att SKL ämnar ta upp arbetstidsfrågan i avtalsrörelsen och att lokala parter därför inte skulle fortsätta föra lokala förhandlingar om avstegsavtal. Centrala och lokala förhandlingar ska inte föras samtidigt, enligt det kommunala huvudavtalet KHA § 2.
Men den 10 april informerade SKL i ett nytt »arbetsgivarnytt« till landstingen att »redan påbörjade förhandlingar om avstegsavtal får fortsätta och avslutas« om lokala parter så vill. Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, förklarar varför man ändrat sig:
– Arbetstidsfrågan är svår och komplicerad, till exempel hur vi ska lösa dygns- och veckovilan. Vi når ju inte heller fram till några avtal lokalt bland annat för att frågan är så komplex, speciellt för jourer för vissa specialitetsområden.
Hur tror du att de lokala parterna upplever svängningarna från er sida?
– Det är inte så konstigt. Vi har inte ändrat uppfattning. Själva frågan har hela tiden varit central, men vi vill försöka med lokala diskussioner, säger Markus Gustafsson.

I december försökte SKL få med sig bland annat Läkarförbundet i sådana förhandlingar, som senare strandade. Markus Gustafsson betonar att det var medlemmarna som begärde att arbetstidsfrågan på nytt skulle prövas centralt. Enligt huvudavtalet får lokala förhandlingar inte påbörjas samtidigt med centrala förhandlingar. Däremot, menar han, är det fritt fram för »redan påbörjade« förhandlingar.
Conny Gustafsson, chefsjurist på Läkarförbundet, blev upprörd över det första beskedet från SKL, men tolkar den senaste informationen som att förhandlingarna får fortskrida och lokala avstegsavtal får tecknas.
Vad händer med uppgjorda avstegsavtal om en central uppgörelse nås?
– Om vi får lokala avstegsavtal på plats, då gäller de fortsatt.
Varken Conny Gustafsson eller Markus Gustafsson vill kommentera vilka diskussioner om arbetstidsfrågan som förs i avtalsrörelsen.

I Jämtlands läns läkarförening uppstår förvåning över SKLs olika besked. Där har lokala parter nått fram till ett ramavtal. Gunnar Green, ordförande i läkarföreningen, är undrande.
– Jag förstår inte det här. Det verkar som att SKL har svårt att släppa det här med centrala förhandlingar, men de ändrar uppfattning hela tiden, säger Gunnar Green.
Stockholms läkarförenings ordförande Thomas Flodin uttrycker sig i hårdare ord. Han ser det som »utomordentligt olyckligt« att SKL blandar sig i frågan och »vinglar fram och tillbaka«.
– De försenar, försinkar och försvårar. De låtsas som att de lokala parterna äger frågan när det inte är så i verkligheten, säger Flodin.

Fler avtal på gång i Stockholm

Preliminära avtal har slutits också för sjukhusen i Södertälje och Norrtälje, Södersjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde, det vill säga primärvård, psykiatri och geriatrik inom länet. Avtalen ska godkännas av Läkarförbundet.
Lösningarna för samtliga avtal är identiska med det avtal som undertecknats på Danderyds sjukhus, se LT nr 14–15. Avtalen, som gäller för alla beredskapslinjer, möjliggör avsteg från lagens krav om dygns- och veckovila, men innehåller ingen kompensation. Denna ersättning är inskriven i nya jouravtal som omförhandlats vid samma tillfällen. Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, ser inga problem med detta.
– Det hade varit mer renhårigt om man skrivit ett enda avstegsavtal med kompensation. Men nu är arbetsgivarna i Stockholm så rädda för SKL att de inte vågar annat än att köra med tvåpapperslösningen.
– Det viktiga är att slutresultatet blir bra och att det blir kompensation för avsteg från lagen.