– Det hade varit bättre om landstingen satsat pengarna på ST-tjänster och på dem som idag arbetar som distriktsläkare och gett dem ett rimligt uppdrag, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF.
Stafettläkarfrekvensen bland DLFs medlemmar är ungefär densamma som 2004, visar föreningens senaste enkät i frågan. Siffran var som högst 2001. 2003 försökte landstingen minska användningen.
– Nu verkar det som att det har fastnat på att ungefär var tionde arbetar som stafettläkare.
Stafettläkare är visserligen nödvändiga som vikarier, påpekar han, men att så många som en tiondel av DLFs medlemmar arbetar som stafettläkare är en orimligt hög andel och ett klart tecken på underbemanning, anser han.
De vanligaste skälen till att ta stafettläkaruppdrag är enligt enkätsvaren ett missnöje med nuvarande arbetssituation med ledning, arbetsmiljö eller lön. Att man ville prova något nytt angavs också av en mindre grupp.
Allt fler har sagt upp sig från en ordinarie distriktsläkartjänst för att bli stafettläkare. 37 procent av dem som arbetade som stafettläkare under 2006 hade sagt upp sig, enligt enkäten. År 2004 var den siffran 24 procent. De flesta andra hade hoppat in på jourkomp eller semester.
Och enligt enkäten kan fler tänka sig att ansluta till den kringresande skaran, 14 procent av de tillfrågade.
En tiondel av medlemmarna tillfrågades i enkäten, 78 procent av dem svarade.