Om några veckor är det Läkarförbundets tur att förhandla med SKL i avtalsrörelsen. Sedan en tid har det varit känt att SKL även vill lyfta in arbetstidsfrågan i dessa centrala förhandlingar – med samtliga fackliga parter. Exakt hur strategin ser ut från SKLs sida är okänt. Mycket tyder på att arbetsgivarorganisationen bearbetar de stora fackförbunden Kommunal med generösa lönebud för att få igenom vissa avgörande ändringar i de allmänna bestämmelserna som rör arbetstid, § 13, i det kommunala huvudavtalet. Det menar Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening. Effekten skulle enligt honom bli att arbetsgivarna inte får betala kompensation för avsteg från lagens krav på vila. Stick i stäv mot Läkarförbundets linje i arbetstidsfrågan. Om de stora förbunden går med på dessa paragrafändringar blir trycket stort på de mindre att följa efter, menar Flodin.
– Eftersom de centrala bestämmelserna gäller för samtliga parter kan vi bli bortspelade. Vi tror att SKL erbjuder lite extra i löneökning för att få till en ändring i de centrala bestämmelserna, säger han.
I den nya versionen föreslår SKL att »oavsett vad som anges i ATL kan arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse understiga den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av tjugofyra timmar under begränsningsperioden«.

Om Kommunal skriver under på dessa ändringar – måste då Läkarförbundet följa efter? Och vilka strategier kontrar förbundet med? Conny Gustafsson, chefsförhandlare på förbundet, bedömer att de nya regleringarna även påverkar läkarna. Men det finns en utväg genom »vissa specialbestämmelser«, hävdar han, men vill inte kommentera detta närmare.
Mitt under pågående diskussioner, måndagen den 7 maj, ville varken Kommunal eller SKL ge några kommentarer kring förhandlingarna. Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, bekräftar dock att de vill förändra de allmänna villkoren kring det som rör arbetstidslagstiftningen i huvudavtalet.
– Vi vill ha en överenskommelse kring arbetstiden som gäller alla fackliga parter.
Kommunals svar på budet väntas efter denna tidnings pressläggning.