– Chefer har blivit mer av en förbrukningsvara i vården. Mitt intryck är att sättet att driva de ekonomiska frågorna har gjort det tuffare för verksamhetschefer i dag, säger Jan Westin, pensionerad läkare i internmedicin, hematolog och författare till boken »Läkare som chef och ledare«.
Han betonar att sjukvården, som vilket annat företag som helst, har ägare som sätter ramarna. Ibland kan de naturligtvis besluta om åtgärder som inte uppskattas av läkarna.

Jan Westin håller inte med om den vanliga uppfattningen att sjukvården blivit mer politikerstyrd. I stället efterlyser han mer förståelse mellan ledning och verksamhetschefer. Politiker är inte sjukvårdsutbildade och behöver därför bra beslutsunderlag från läkare och annan sjukvårdspersonal.
– Ibland tycker jag att läkarprofessionen är kraftlös och jag upplever att politikerna tvingas fatta beslut utan adekvat medicinskt underlag som grund. Sällan är det så att läkarprofessionen talar med en enda röst, säger Westin.
I nästa mening försvarar han läkarna som ofta efterfrågar långsiktighet i politiska beslut. Han talar om spektakulära omorganisationer på många håll i landet – och enorma omsvängningar bland politikerna.
– I till exempel Skåne har jag varit med om beslut som vänt 180 grader på några dagar. Sådant är aldrig bra för vården.
Jan Westin är rädd att tystnaden sprider sig i sjukvården och att chefer inte vågar uttrycka kritik. En tendens han märkt av är att landstingen börjar tillsätta chefsposter som heltidsbefattningar, utan någon tjänst att falla tillbaka på.
– Underförstått är det personer som inte är läkare som avses. Personerna hänger då lösare och arbetsgivarna kan förfara friare. Cheferna upplever sig alltmer otrygga, säger Jan Westin.
Han har alltid trott på rak kommunikation som ledarstil. En verksamhetschef måste kunna säga vad hon eller han tycker till sin närmaste chef. Samtidigt, lägger han till, måste man vara lojal mot fattade beslut.

– Lojaliteten »uppåt« är således ofrånkomlig, och det måste också finnas en stark lojalitet mot den verksamhet man företräder. Det är det här som gör verksamhetschefsrollen så svår, men samtidigt den avgörande drivkraften i uppdraget att förena de båda lojaliteterna, säger Westin.


Jan Westin
Det snurrar snabbt, likt en karusell, bland sjukvårdens chefer. »Chefer har blivit mer av en förbrukningsvara«, menar läkaren och chefsrådgivaren Jan Westin.